dimecres, 30 de novembre de 2016


Dimecres 30 el col·lectiu Photoespai30, organitzada una tertulia en format Foto Forum de la ma del company Antonio Limpo Becerra i Amb el suport de la Associació Cultural Espai30
C/ Hondures 30 de 19 a 20,30h La Sagrera
Metro L1 L5 L9 bus H8 V27 Rodalies R3 R4

diumenge, 20 de novembre de 2016Espai "cambra fosca" per llogar i tallers, dins del Espai30 amb aparells i material propis per desenvolupar el projecte del col·lectiu Photoespai30 per oferir tallers de fotografia analògica, 
Mes informació mitjans el correu del col·lectiu, photoespai30@gmail.com

TARIFA I NORMATIVA D’US DE L’AUTOSERVEI PER USUARIS AVANÇATS DEL LABORATORI FOTOGRAFIC

L’Ateneu Sagrerenc ofereix un espai per revelar i positivar treballs fotografics. Per accedir a aquest servei cal adreçarse a información del centre, facilitar les dades personals i fer el pagament corresponent als usos del laboratori. Es d’us personal intransferible i tant sols dona dret al titular a accedir a l’autoservei.

El usuari ha d'omplir una fixat per donar-se d'alta com usuari del laboratori.
També acompanya una tarifa d'us que s'ajusta a les necessitats del usuari.

Per hores d'us 
Per bons

El preu hora pel revelat de pel·lícula es de 10,00€

El preu hora revelat paper es de 20,00€ dues hores mínim 

L'horai del laboratori es de 17,30 a 20,30h.

La ocupació compartida de la cambra sera tan sols per un usuari i acompanyant extern i pel temps contractat, tambe per els membres que gestionen el laboratori, cal preguntar i picar la porta abans d'obrir i encendre el llum, per si hi ha paper fora de la caixa o col·locant peli-cula en l'espiral.


NORMATIVA D’US DE L’AUTOSERVEI PER USUARIS AVANÇATS DEL LABORATORI FOTOGRAFIC
L’Ateneu Sagrerenc ofereix un espai per revelar i positivar treballs fotogràfics. Per accedir a aquest servei cal adreçarse a información del centre, facilitar les dades personals i fer el pagament corresponent als usos del laboratori. Es d’us personal intransferible i tant sols dona dret al titular a accedir a autoservei.
El usuari pot vindre amb un acompanyant, que també hauria de abonar la tarifa en cas que faci us del laboratori. 
Funcionament
Caldrà fer el pagament per assegurar la reserva mitjans transferència ho en metalic, (no es garanteix la reserva si no esta fet l'abonament) en horaris d'oficina: 17,00h a 21,00h
L'accés al laboratori es per usuaris que justifiquin els coneixement bàsics del funcionament i manipulació, del aparells i liquits de revelat.
En el lloguer, contempla la cessió dels liquits pels revelats, tancs per les peli-cules i ampliadores, rellotge, termòmetre i pinces.
·        Per accedir al laboratori cal donar-se d’alta com a usuari, fent la reserva prèvia.
·        Un cop al centre cal recollir la clau i el material, en les oficines.
·        L’usuari a de dur paper fotografic i altres materials especifics que hom pugui necesitar.
·        A l’hora de preparar els químics cal respectar les indicacions que hi ha al full informatiu.
·        Un cop acabat l’autoservei, cal llençar els liquids als bidons de reciclatge que hi ha sota les piques. Davant de qualsevol dubte cal preguntar al personal de informació.
·        SI denoteu alguna anomalía, desperfecte en el funcionament  del laboratori, o bé si falten líquids per revelar o positivar, cal comunicar-ho immediatament al personal de informació.
·        Es important deixar les coses tal com ens ha agradat trobar-les.
·        Cal manipular els químics amb molta cura. El centre no es fa responsable dels accidents provocats per negligencia dels usuaris, taques a la roba, ingestió, al·lergies….
Reserves i anul·lacions
La reserva es pot fer per telefon i presencial. En cas d’anul·lació cal avisar al centre amb un mínim de 24 hores. En cas que no s’avisi amb prou temps, o bé no s’informi al centre de l’anulació de la reserva, l’espai es considerarà utilitzat.

PREPARACIÓ DE QUIMICS
El revelador Eukobron de Tetenal es pot fer servir en dilucions de 1+9 o 1+5. Un cop acabat el positivat, s'ha de llençar al bidó corresponent que hi ha sota la pica.
El bany d'atur és un raig d'acid acètic (vinagre) a l'aigua, Un cop acabat es pot llançar a la pica.
El fixador ja està preparat, no s'ha de diluir, quan s'acaba es recicla per un altre revelat.
Recordeu de mai intercanviar les pinces doncs contaminarieu els quimics i farieu un mal positivat.
Pot ser que no estigueu sols al laboratori per tant MAI OBRIU EL LLUM abans de preguntar si el paper està tancat.
Vigileu que estiguin els negatius ben posats a l'ampliadora abans d'obrir el pas de llum, Podeu velar els vostres papers i els d'altres usuaris.