divendres, 11 de maig de 2018

Vicens Artola ens mostra la seva agudesa visual en saber equilibrar la camara en poder captar les llums en 3D,
Una vissio del tres D en la mosta de Santa Eulalia